Oddaj krew i uratuj życie !

W dniu 21 kwietnia 2021 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 27 osób, ale krew mogło oddać 21 osób. Pobrano 9 litrów i 450 mililitrów krwi. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym.

Dziękujemy i serdecznie zapraszamy!