Oddaj krew i uratuj życie!

W dniu 6 października 2020 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 20 osób, ale krew mogło oddać 19 osób. Pobrano 8550 ml krwi pełnej. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym.

Dziękujemy i serdecznie zapraszamy!