Od 7 stycznia 2019 r. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Kargowej

Gmina Kargowa dnia 24 października 2018 r. zawarła z Powiatem Zielonogórskim Porozumienie dotyczące funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kargowej.

W 2019 r. prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kargowej  przy ul. Rynek 33 /siedziba Urzędu Miejskiego/ zostało powierzone Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z siedziba w Zielonej Górze.

W  załączeniu przedstawiamy

  1. Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na obszarze Powiatu Zielonogórskiego
  2. Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione do ich otrzymania.
  3. Umawianie wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Zielonogórskiego