Od 27 marca zostają wprowadzone zmiany w przekraczaniu granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 27 marca zostają wprowadzone zmiany w przekraczaniu granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24 marca br. zostają wprowadzone dodatkowe zmiany w przekraczaniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie określa wstrzymanie wszelkich odstępstw od obowiązku odbycia kwarantanny dla osób pracujących za granicą i codziennie dojeżdżających do pracy (zarówno obywateli RP jak i obcokrajowców).
Jedyną zwolnioną grupą pozostaną w dalszym ciągu kierowcy ruchu kołowego towarowego. Pozostałe grupy pracowników lub indywidualnych przedsiębiorców są zobowiązane dostosować się do nowych uregulowań. Tym samym pracownicy/lub ich pracodawcy będą musieli podjąć decyzję, czy bardziej zasadne jest odbycie czternastodniowej kwarantanny każdorazowo przy wjeździe na teren RP, czy też przebywanie w kraju, w którym świadczą pracę (np. w ramach delegacji).