Ocena jakości wody w wodociągu publicznym w Kargowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań pobranych próbek stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kargowej.

Więcej informacji w zamieszczonym poniżej komunikacie.

Do pobrania: