OBWIESZCZENIE Burmistrza Kargowej z dnia 6 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Kargowej z dnia 6 maja 2019 r.

Burmistrz Kargowej, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33 (pokój nr 7), w okresie od 6 maja 2019 r. do 20 maja 2019r., w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz
/-/ Jerzy Fabiś