OBWIESZCZENIE Burmistrza Kargowej

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Kargowej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa

Do pobrania: