Obchody święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Kargowej

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się od oddania hołdu Kapitanowi Więckowskiemu i jego żołnierzom oraz złożenia kwiatów przez burmistrza i sekretarz gminy oraz przewodniczących Rady Miejskiej w Kargowej pod tablicą na ścianie ratusza upamiętniającą kargowskich bohaterów walczących o miasto. Główne uroczystości pod pomnikiem bohaterów Powstania Wielkopolskiego na Placu Berwińskiego rozpoczęły się od wiersza „Kto Ty jesteś” w wykonaniu uczniów SP w Kargowej. Następnie wszystkich zebranych powitał burmistrz, który  nawiązał do historii naszego miasta i odzyskania Niepodległości.  W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej i w  Starym Jaromierzu. Pod pomnikiem licznie zgromadzili się radni Rady Miejskiej, sołtysi, mieszkańcy oraz przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, delegacje zakładów pracy i kombatanci.