Nowy Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kargowej

Od 4 maja 2021 r. nowym Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Kargowej jest Pan Tomasz Furtak, z rąk Burmistrza Kargowej otrzymał powołanie na stanowisko na okres 3 lat.

Nowy dyrektor zapowiedział realizację koncepcji funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, w której przedstawił propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form działalności kulturalnej i sportowej w gminie Kargowa. Pracę na nowym stanowisku rozpoczął od spotkania z pracownikami Ośrodka Kultury im. Wilhelma Blanke i Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej. Pan Tomasz Furtak podkreślił, że należy przygotować placówkę do nowego otwarcia po pandemii, zaznaczył, że planuje wykorzystywać kontakty z miastami w Niemczech. Podobnie jak w poprzedniej pracy, tak w ramach działania Gminnego Centrum Kultury w Kargowej zamierza zdobywać  dofinansowania zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych.

Wszystko przed nami – powiedział nowy dyrektor.