Noworoczne spotkanie

W piątkowe popołudnie 22 stycznia 2010 r. w świetlicy wiejskiej w Chwalimiu odbyło się noworoczne spotkanie Burmistrza Kargowej Janusza Kłysa i Radnych z przedsiębiorcami, sołtysami, przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Celem spotkania było przedstawienie założeń budżetu gminy na rok 2010, ze szczególnym uwzględnieniem celów inwestycyjnych i stawek podatków oraz zaprezentowanie możliwości rozwoju firm i uzyskanie wsparcia finansowego przez organizacje społeczne. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście – Starosta Zielonogórski Edwin Łazicki, dyrektor biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej p. Jarosław Nieradka a także dyrektor biura Regionu Kozła p. Szczepan Sobczak.
Możliwości pozyskania środków na rozwój firm, jakie niesie Lubuski Regionalny Program Operacyjny przedstawił dyrektor biura OPZL p. Jarosław Nieradka, zaś Program Rozwoju Obszarów Wiejskich omówił dyrektor biura Regionu Kozła p. Szczepan Sobczak, jednocześnie wiceprezes Lokalnej Grupy Działania.
Starosta Zielonogórski witając zebranych wyraził zadowolenie z takiej formy spotkania, przedstawił najważniejsze zadania inwestycyjne powiatu i życzył zebranym sukcesów w realizacji zawodowych planów. Burmistrz Kargowej Janusz Kłys w swoim występie m.in. omówił najważniejsze cele inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku bieżącym oraz scharakteryzował politykę podatkową gminy. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z Radą Miejską, sołectwami a także z organizacjami pozarządowymi.
Na zakończenie Burmistrz Janusz Kłys życzył zebranym sukcesów w rozwoju swoich firm, udanych kontraktów, wypłacalnych kontrahentów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.