Nowe stawki taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zgodnie z Decyzją WR.RZT.70.262.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 14 lipca 2021 roku, zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kargowa, na okres 3 lat w wysokości;

na okres od 11.08.2021 roku do 10.08.2022 roku;

- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości netto 3,63 zł + należny podatek VAT,

- dla zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m³ odprowadzonych ścieków w wysokości netto 6,22 zł + należny podatek VAT,

- opłata abonamentowa netto 3,50 zł + należny podatek VAT.

na okres od 11.08.2022 roku do 10.08.2023 roku;

- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości   netto 3,76 zł + należny podatek VAT,

- dla zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m³ odprowadzonych ścieków w wysokości netto 6,78 zł + należny podatek VAT,

- opłata abonamentowa netto 3,50 zł + należny podatek VAT.

na okres od 11.08.2023 roku do 10.08.2024 roku;

- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości   netto 3,76 zł + należny podatek VAT,

- dla zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m³ odprowadzonych ścieków w wysokości netto 6,79 zł + należny podatek VAT,

- opłata abonamentowa netto 3,50 zł + należny podatek VAT.

Tekst jednolity taryfy obowiązującej w okresie od 11.08.2021 roku do 10.08.2024 roku, znajduje się na stronie internetowej www.kargowa.zakładkomunalny.com oraz do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa.