Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w powiecie zielonogórskim

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu zielonogórskiego funkcjonują 3 punkty w 5 miejscowościach, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie. Pełna treść w załączniku.