Mapa turystyczna gminy Kargowa

Projekt pn. „Opracowanie i wydanie mapy turystycznej gminy Kargowa” został zgłoszony przez gminę Kargowa w 2012 roku do realizacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGIONU KOZŁA.

W ramach projektu została opracowana i wydana mapa turystyczna gminy Kargowa.