Lubuskie Talenty - Program Stypendialny

W środę 23 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Lubuskiego pana  Łukasza Poryckiego oraz pani Tatiany Janiak, Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej z uczniami klas siódmych i ósmych . Wizyta ta miała na celu przybliżyć uczniom i nauczycielom  założenia projektu pn. „Lubuskie Talenty-Program Stypendialny”.

W spotkaniu uczestniczył również pan Jerzy Fabiś Burmistrz Kargowej. Pan Wicemarszałek poinformował zebranych, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze rozpoczął realizację projektu stypendialnego kierowanego do uczniów klas VII i VIII, osiągających wysokie oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych. Uczeń wytypowany do stypendium realizuje  w roku szkolnym Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego.  Uczniowie w trakcie realizacji tego projektu są pod opieką dydaktyczną wybranego nauczyciela. W tym czasie uczniowi zostanie przyznane stypendium w wysokości 6000 zł rocznie. W dalszej kolejności na pytania uczniów i nauczycieli odpowiadała pani Tatiana Janiak. W swoim wystąpieniu Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś poinformował, że jest to kolejny program służący podnoszeniu poziomu oświaty z wykorzystaniem środków z UE. Pan Wicemarszałek Łukasz Porycki przedstawił również inne programy w tym sportowe realizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i mamy nadzieję, że znajdą się uczniowie spełniający wymagania tego projektu.