Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła - nabór wniosków o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020:

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018) - http://www.lgdrk.pl/nabor-wnioskow-1-2018

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018) - http://www.lgdrk.pl/index.php/nabor-wnioskow-2-2018

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018) - http://www.lgdrk.pl/nabor-wnioskow-3-2018