Konsultacje społeczne dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kargowa, zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety online

Do pobrania: