Konsultacje projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe – szansą rozwoju Twoich pracowników”

W sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w dniu 10 października 2017 r. odbyły się konsultacje projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, którego celem głównym jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji MMŚP. Operatorem projektu jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.  W spotkaniu wzięli udział  przedstawiciele dwóch firm: WOKAR Sp. z o.o. w Kargowej oraz BOMAFAR Sp. z o.o. w Dąbrówce. Prezentacja projektu została przedstawiona przez konsultantów  Panie Urszulę Raszczuk- Oparską i Violettę Zieleniewską.  

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo się na stronie www.lubuskiebony.pl