Konferencja Regionu Kozła

 

Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski uczestniczył w dniu 23 lutego 2011 r. w pierwszej tegorocznej Konferencji Regionu Kozła, która miała miejsce w Urzędzie Gminy w Siedlcu. W skład Konferencji weszli nowi przedstawiciele gmin stowarzyszonych, którzy zostali delegowani przez rady poszczególnych gmin w związku z rozpoczęciem nowej kadencji władz samorządowych. Obradami Konferencji kierował nowy starosta Regionu Kozła Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka.

 

Zatwierdzono nowy skład Kapituły, która składa się z burmistrzów, wójta i przewodniczących rad stowarzyszonych gmin. Została przyjęta uchwała opiniująca pozytywnie działalność Kapituły za rok 2010. Ustalono wysokość składki na 2011 r., która wyniesie 0,75 zł od jednego mieszkańca w gminie i będzie przeznaczona na ustalone w budżecie zadania.


Dokonano wyboru nowej Komisji Rewizyjnej i przyjęto uchwałę o budżecie na rok 2011 r. Kolejną uchwałą było wyrażenie zgody na dokonanie zmian w statucie, a w związku z wycofaniem się gminy Miedzichowo z przynależności do Regionu Kozła, podjęto też uchwalę wykreślającą tę gminę ze składu Stowarzyszenia. Na zakończenie zatwierdzone zostały imprezy regionalne, które będą odbywały się w różnych gminach naszego Regionu.

 

Więcej na www.regionkozla.pl