KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W związku z prowadzoną profilaktyką w zakresie walki z epidemią koronowirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, informuję, że od 6 października 2020 r. do odwołania obsługa interesantów Urzędu Miejskiego została ograniczona i przebiega w następujący sposób:

Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w godzinach pracy urzędu.

Telefony

Centrala - 68 3525131

Sekretariat Burmistrza - 68 3525131

Ośrodek Pomocy Społecznej - 68 3525131 wew. 1           

Podatki - 68 3525131 wew. 2   

Sprawy obywatelskie: dowody, zameldowanie, Urząd Stanu Cywilnego, Działalność gospodarcza - 68 3525131 wew. 6

Zamówienia publiczne, zarządzanie drogami  68 3525131 wew. 7        

Planowanie przestrzenne, gospodarka gruntami, Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, Gospodarka komunalna, ochrona przyrody - 68 3525131 wew. 8

Pozostałe stanowiska po wybraniu nr wew. 0.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy elektronicznie. Odbierana jest również poczta tradycyjna. Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego: urzad@kargowa.pl

Zachęcamy do załatwiania spraw przez ePUAP.

Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej (lista banków https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp), bez konieczności wizyty w urzędzie.

Pozwala to wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Elektroniczna skrzynka podawcza urzędu na platformie ePUAP adres: /l5r6d3m9g1/skrytka

Więcej informacji: https://bip.kargowa.pl/180/Elektroniczna_Skrzynka_Podawcza/

Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego można składać przez Pocztę Polską.

Link do druku wniosku: https://bip.kargowa.pl/procedury/78/139/USC_3A_Wydanie_odpisow_i_zaswiadczen_z_ksiag_stanu_cywilnego/  bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.

Opłatę skarbową za odpisy (skrócony - 22 zł, zupełny 33 zł) należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Kargowej 
nr  98 9673 1020 0020 0200 0114 0002  a potwierdzenie dokonania opłaty załączyć do wniosku.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

W szczególnych przypadkach - po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 68 35 25 131 wew.6) możliwy jest odbiór dowodu osobistego.

Na stronie https://obywatel.gov.pl/ dostępne są usługi realizowane drogą elektroniczną w szczególności związane z dowodami osobistymi, meldunkami, rejestrem wyborców oraz Urzędem Stanu Cywilnego.

Żądanie wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców można wysłać drogą elektroniczną korzystając z formatki Wyślij pismo ogólne znajdujące się na stronie https://obywatel.gov.pl/.

Działalność gospodarcza – w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, jest możliwe przyjęcie wniosku dot. prowadzenia działalności gospodarczej po wcześniejszym umówieniu (tel. 68 35 25 131 wew.360). 

W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej: pisma można składać w wersji papierowej wrzucając do wystawionej skrzynki na drzwiach Urzędu Miejskiego w Kargowej (Uwaga! nie dotyczy to pism w sprawach załatwianych osobiście, np. wniosku o dowód osobisty);

Na pismach wrzucanych do skrzynki lub składanych osobiście proszę podać nr tel. kontaktowego i/lub adres email.

APELUJĘ O:  dokonywanie opłat podatków i opłat lokalnych wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Burmistrz Kargowej

(-) Jerzy Fabiś