Kolejny etap walki o obwodnicę Kargowej

W ubiegłym tygodniu w ramach rządowych konsultacji Programu 100 obwodnic, wysłaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury uwagi wraz z wnioskiem o ujęcie budowy obwodnicy Kargowej na liście zasadniczej zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w latach 2020 – 2030.

W bieżącym tygodniu zwróciliśmy się do Rady Powiatu Zielonogórskiego z wnioskiem o udzielenie poparcia dla inicjatywy wprowadzenia obwodnicy Kargowej do rządowego Programu 100 obwodnic.