Kolejna wiata na Copacabanie

Na terenie rekreacyjnym nad Obrzycą powstała wiata piknikowa o wymiarach 5 X 10 m, druga z trzech zleconych do budowy w bieżącym roku. Pierwsza stanęła  w Karszynie, jeszcze przed dożynkami gminnymi, druga na Copacabanie i trzecia powstanie na plaży  nad jeziorem Wojnowskim. Prace montażowe wiat opóźniły nałożone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków konieczne badania archeologiczne. Solidne wiaty z zamontowanymi stołami i ławami stwarzają możliwości organizacji imprez rodzinnych i koleżeńskich w miejscach rekreacji.

Tą drogą zwracamy się do naszych mieszkańców i osób zamierzających korzystać z terenów rekreacji, o dołożenie starań o zachowanie porządku i troskę o stan infrastruktury turystycznej .