Kargowa otrzymała dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków – 9,8 mln zł

38 mln zł – to łączna kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, jaką zarząd województwa przyznał na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Unijne środki trafią do 6 beneficjentów. Przeznaczone zostaną m.in. na budowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków. - Gminy oczekiwały od nas takiego wsparcia. Wychodzimy więc naprzeciw potrzebom beneficjentów - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Łączna wartość projektów to 78,6 mln zł.

Więcej informacji na stronie: http://lubuskie.pl/news/22877/806/Miliony-na-gospodarke-wodno-sciekowa/d,news-bootstrap/