Kargowa czeka na klub dziecięcy

Od dwóch lat trwają próby uruchomienia żłobka w Kargowej. Brakowało nie tylko pieniędzy na organizację, ale rozbieżne były także stanowiska w sprawie lokalizacji placówki. Ostatecznie osiągnięto konsensus, przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania.

– Tak więc klub dziecięcy, bo taka będzie oficjalna nazwa, w naszym mieście powstanie – informuje Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.

W klubie dziecięcym w Kargowej powstaną 22 miejsca żłobkowe. Są przeznaczone dla dzieci, które kończą pierwszy rok życia.

Więcej na https://www.zachod.pl/242295/kargowa-czeka-na-klub-dzieciecy/