Kampania społeczna 4U!

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanię społeczną pod nazwą 4U!

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanię społeczną pod nazwą 4U!. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Ponadto w ramach kampanii propagowany jest zalecany sposób zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego.

Więcej informacji o akcji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://4u.tpcoe.gov.pl/