Jest nadzieja na pozostawienie nazwy ulicy 27 Stycznia

W związku z pismami w sprawie utrzymania nazwy ulicy 27 STYCZNIA, które zostały wysłane do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Gorzowie Wlkp. oraz do Pana Wojewody Lubuskiego Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kargowej i Burmistrz Kargowej otrzymali od Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu odpowiedź, której treść przedstawiamy poniżej.

Do pobrania: