INNOWACYJNA Kargowa

 

Gmina Kargowa wdrożyła innowacyjny informator SMS firmy SMSCentral umożliwiający 2-kierunkową komunikację Gmina <-> Mieszkańcy.
Informator SMS umożliwia przekazywanie Państwu wiadomości SMS na temat:
- zagrożeń / sytuacji alarmowych / aktualności w gminie Kargowa i sołectwach,
- informacji o środkach unijnych,
- inwestycji w Gminie Kargowa
- prowadzenie ankiet SMS
- rejestrowanie Państwa uwag i ocen naszej pracy w urzędzie.

Jesteśmy pierwszą gminą w kraju, która wdrożyła 2-kierunkową komunikację SMS z Mieszkańcami!
Zostało to dostrzeżone i docenione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) nadzorujące Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dzięki czemu na zlecenie MRR telewizja TVN nagrała wywiad z Burmistrzem Sebastianem Ciemnoczołowskim w dniu 08.03.2011 r.


Emisja materiału jest planowana w połowie kwietnia 2011 r. w telewizji TVN Turbo w programie „Polak potrafi” – o czym Państwa poinformujemy w oddzielnym komunikacie.


Zapraszamy do rejestrowania się w naszym Komunikatorze SMS