Infrastruktura sportowa w Kargowej

8 stycznia zaprosiliśmy Państwa do wyrażenia swojej opinii  w sprawie budowy skateparku oraz jego lokalizacji. Po budowie boisk piłkarskich Orlik, placów zabaw, siłowni pod chmurką i renowacji boiska piłkarskiego przyszedł czas na infrastrukturę służącą najmłodszym i młodzieży szkolnej a więc budowę skateparku  i pumptracka (traktu rowerowego z przeszkodami, typu muldy i łuki).

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie przy wyrażaniu swoich opinii, zarówno w kwestii potrzeby powstania tego typu infrastruktury jak i jej lokalizacji. Ogromna liczba osób, głównie młodzieży, która wyraziła swoją opinię, dowodzi potrzeby budowy tego typu obiektów. Pomimo, że w głosowaniu dominowała lokalizacja nr 2, za namiotową halą sportową przy ulicy Szkolnej, to w merytorycznej dyskusji przekonywujące i sensowne  uzasadnienie  uzyskała lokalizacja na stadionie. Po dyskusji z częścią radnych Rady Miejskiej 24 stycznia br. i zapoznaniu się z wizualizacją przedstawioną  przez przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Pokorskiego, na poniżej załączonej koncepcji przyszłego centrum sportowego, postanowiliśmy w ramach kompromisu zaproponować usytuowanie skateparku na stadionie miejskim, tuż przy ścieżce rowerowej i stacji paliw.

Realizacja pierwszego zadania planowana jest w bieżącym roku. Na dofinansowanie budowy skateparku będziemy ubiegać się z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś resztę kosztów pokryjemy z budżetu gminy. Niestety procedura pozyskania środków z PROW jest bardzo czasochłonna, przewidujemy, że realizacja zadania rozpocznie się w drugiej połowie roku. Dlatego prosimy młodzież o uzbrojenie się w cierpliwość. Drugim zadaniem planowanym do realizacji w  niedalekiej przyszłości będzie budowa pumptracka.

Przedstawiona wstępna wizualizacja powstania centrum sportowego w najbliższych latach zakłada  budowę hali sportowej, boiska lekkoatletycznego, boisk do koszykówki, piłki siatkowej oraz do gry w tenisa ziemnego. Planowane obiekty sportowe mają zajmować również teren przeznaczony w studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu na powiększenie w przyszłości cmentarza parafialnego. Czy zaprezentowana koncepcja zostanie zrealizowana, będzie wynikało z analizy potrzeb i pod warunkiem dostępności dofinansowania zewnętrznego.