Informacja o zaawansowaniu prac przy realizacji skateparku i pumptracku

W związku z zainteresowaniem mieszkańców informujemy, na jakim etapie znajdują się prace związane z budową skateparku i pumptracku przy ulicy Sulechowskiej w Kargowej:

1. Skatepark

Umowa na budowę skateparku zakłada realizację zamówienia w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy. Z uwagi na obecną sytuację na rynku materiałów budowlanych i sytuację pogodową w kraju (opady deszczu), która wpłynęła na harmonogram prac wykonawcy, wydłużony został termin realizacji zamówienia. Zgodnie z umową urządzenia (zamontowanych zostanie osiem urządzeń:  Bank ramp H150,  Funbox z platformą + grindbox 2/3 + poręcz 3/3,  Quarter pipe H150  Minirampa H120,  2xQuarter pipe H120 dostawiony do boku minirampy,  Ławka z niskim "oparciem",  Poręcz łamana,  Grindbox + manual + poręcz,  Grindbox łukowy) powinny być zamontowane do 15 września 2021 r.

2. Pumptrack

W ubiegłym tygodniu zakończył się etap składania ofert na budowę pumptracku. Do urzędu wpłynęła jedna oferta. Trwa procedura badania i oceny oferty. Jeżeli oferta przejdzie pozytywnie ocenę i zostanie wybrana, to pumptrack powinien powstać w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy. Obiekt będzie charakteryzował się naprzemiennym ukształtowaniem wzniesień i obniżeń terenu (muld) oraz wyprofilowaniem zakrętów w taki sposób, że użytkownik porusza się po torze w formie zamkniętej pętli. Tor o długości trasy 100 m będzie posiadał nawierzchnię bitumiczną.