Informacja o wyborze Partnera

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 10 października na stronie www.kargowa.pl o otwartym naborze partnera/partnerów zamieszczamy informację o wyborze partnera.