Informacja o rekrutacji dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Kargowa do Publicznego Przedszkola w Kargowej i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Kargowej na rok szkolny 2019/2020

Nabór do Publicznego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kargowej będzie przeprowadzony z zastosowaniem Elektronicznego Systemu Naboru. Elektroniczny Wniosek o przyjęcie kandydata należy wypełnić wchodząc na stronę przedszkole.kargowa.pl,  zakładka Moduł Naboru.

Strona internetowa przeznaczona do elektronicznej rekrutacji do Publicznego Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej dla rodziców dostępna będzie od dnia 4 marca 2019 r.

WAŻNE:

  • o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń!
  • w rekrutacji uczestniczą dzieci, które w roku kalendarzowym 2019 ukończą 3 lata,
  • rodzice dzieci już uczęszczających do placówek nie logują się do systemu elektronicznego, a jedynie składają u dyrektora wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, termin składania deklaracji kontynuacji – od 25.02.2019 r. do 01.03.2019 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola  oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa w roku szkolnym 2019/2020 określone są w załączniku do Zarządzenia nr 0050.5.2019 Burmistrza Kargowej z dnia 23 stycznia 2019 r., dokument zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kargowa (http://bip.kargowa.pl).