Informacja o rekrutacji dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Kargowa do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Nabór do Publicznego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa będzie przeprowadzony z zastosowaniem Elektronicznego Systemu Naboru. Elektroniczny Wniosek o przyjęcie kandydata należy wypełnić wchodząc na stronę przedszkole.kargowa.pl,  zakładka Moduł Naboru.

Strona internetowa przeznaczona do elektronicznej rekrutacji do Przedszkola Publicznego/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej dla rodziców dostępna będzie od dnia 14 marca 2018 r.

WAŻNE:

  • o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń!
  • w rekrutacji uczestniczą dzieci, które w roku kalendarzowym 2018 ukończą 3 lata,
  • rodzice dzieci już uczęszczających do placówek nie logują się do systemu elektronicznego, a jedynie składają u dyrektora wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, termin składania deklaracji kontynuacji – od 03.03.2018 r. do 09.03.2018 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa w roku szkolnym 2018/2019 określone są w załączniku do Zarządzenia nr 0050.3.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 29 stycznia 2018 r., dokument zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej (http://bip.kargowa.pl).