Informacja nt. placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich

Uprzejmie informujemy, że przedłuża się procedura oceny wniosków stowarzyszeń w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, złożonych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w LGD Regionu Kozła i przesłanych po pierwszym etapie oceny do Departamentu PROW. Wnioski dotyczyły  inwestycji w infrastrukturę społeczną i rekreacyjną. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kargowej złożył w imieniu gminy projekt na wyposażenie placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, a Stowarzyszenie Wojnowskie na modernizację świetlicy wiejskiej. Obydwa projekty oczekują na sfinalizowanie aplikacji, która zakończy się podpisaniem umów na dofinansowanie zadań i dopiero wówczas może rozpocząć się procedura udzielenia zamówień publicznych na zakupy i modernizację.

Zainteresowanych prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Poniżej skan informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.