"Historia dwóch Marii”- reportaż

Wracamy do reportażu nagranego w 2013 roku. Jego tematyka pomimo upływu czasu nic nie straciła na aktualności.

Bohaterem audycji jest emerytowany nauczyciel Tadeusz Mąkosa autor wydanej wtedy książki o dziejach polskich i niemieckich mieszkańców małej wsi Karszyn koło Kargowej. Tytułowe Marie w sposób symboliczny łączą losy starych i nowych mieszkańców wsi.

Autor w Karszynie się urodził i uczęszczał do szkoły podstawowej. Od czasu opuszczenia rodzinnej miejscowości w 1971 roku, stale jednak powraca. Historia miejsca w którym spędził dzieciństwo interesowała go od  kiedy pamięta. To co rozpoczęło się wiele lat temu przy ognisku na łące podczas wypasu krów dziś zostało opracowane i wydane stając się pretekstem do przemyśleń i przewartościowań. Po wydaniu książki tematyką polsko- niemieckiego pogranicza zainteresowała się żona Pana Tadeusza Zofia. Wspierana przez męża zaczęła tworzyć fabularyzowane opowieści oparte na realiach tamtych czasów, czego konsekwencją są dwa LUBUSKIE WAWRZYNY LITERACKIE za dwie części trylogii zatytułowanej” Wendyjska Winnica”.

W ostatnich latach widać co raz większe zainteresowanie mieszkańców zachodniej Polski  przedwojenną historią miejsc w których przyszło po wojnie osiedlić się i żyć wojennemu pokoleniu Polaków. Przez wiele lat był to temat prawie tabu: zakazany w dobie socjalizmu  i „braterskiej” koegzystencji na Odrze i Nysie, z drugiej trochę straszny, bo przecież przez wiele lat nękani byliśmy wizją powrotu na ojcowiznę dawnych mieszkańców tych ziem.

Nie sprzyjał ciekawości miejsca również wzajemny stosunek Polaków i Niemców oraz ich do własnej historii. Z jednej strony wielki bagaż żalu i pretensji do  przedstawicieli narodu, który pod wodzą nazistów rozpętał światową wojnę, z drugiej chęć zapomnienia i próby relatywizacji winy ze strony potomków dawnych agresorów. Problem ten jest wielowątkowy  i nie sposób wymienić wszystkich przyczyn tego zjawiska.

Na szczęście od kilku lat wraz z poprawą sąsiedzkich stosunków, łamaniem stereotypów i zwiększeniem ilości i jakości kontaktów miedzy zwykłymi ludźmi co raz częściej ciekawość historia miejsca w którym żyjemy wygrywa. Powstają monografie poszczególnych miejscowości, media zamieszczają ciekawe materiały źródłowe dotyczące miejsc, osób  i  zdarzeń tworzących klimat dawnych czasów.  

Posłuchaj reportażu.

https://www.zachod.pl/audycja/historia-dwoch-marii-reportaz-cezarego-galka-w-niedziele-po-9-00/