Goście ze wschodu w ratuszu

11 stycznia w sali posiedzeń ratusza odbyło się spotkanie burmistrza z przedstawicielami stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Januszem Skopowskim i Krystyną Brychcy - Syrycą z obywatelami ze wschodu - z Mołdawii, Gruzji, Armenii  i Ukrainy, którzy podjęli legalną pracę u nas w Polsce, na terenie naszej gminy. Celem spotkania było udzielenie porad w zakresie uzyskania zezwolenia na stały bądź czasowy pobyt oraz ustawowych wymogów rejestracji działalności gospodarczej. W naszej gminie przebywa  i pracuje około 200 cudzoziemców, uzupełniając braki pracowników na rynku pracy. Jest to dość duża grupa czasowych mieszkańców, która oczekuje pomocy administracyjnej i prawnej ze strony ratusza aby funkcjonować zgodnie z prawem.