Gminne Centrum Kultury w Kargowej zaprasza do składania ofert na „VII Międzynarodowe Święto Czekolady”

Gminne Centrum Kultury w Kargowej zaprasza do składania ofert na wyłączność kompleksowej usługi gastronomiczno – rekreacyjno - rozrywkowej podczas imprezy p.n. „VII Międzynarodowe Święto Czekolady”, która odbędzie się w dniach 3 – 4 czerwca 2017 r. na placu przy ulicy Sportowej w Kargowej.

Usługa gastronomiczna powinna uwzględniać również zorganizowaniem 300 miejsc siedzących ze stolikami. Usługa rekreacyjno – rozrywkowa „Wesołe miasteczko” powinna dotyczyć m.in. atrakcji dla dzieci, tj. urządzeń typu: zamki, zjeżdżalnie, trampoliny, kolejki i inne.

Oferty należy składać do 28.04.2017, do godz. 14:45, osobiście w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury, ul. Słodowa 2, 66-120 Kargowa, pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Kargowej, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa lub na adres e-mail: gok@kargowa.pl. Wszelkie informacje na temat konkursu ofert pod nr telefonu 691 256 000 w godz. 9:00 – 15:30.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Państwa oświadczenia o posiadaniu niezbędnych uprawnień do świadczenia tego typu usług, a także ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności dot. złożonej oferty.

Dołącz do newslettera: 
Nie