Głośna próba syren alarmowych

UWAGA

W dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek)

w godzinach 12.00 – 12.30 przeprowadzona zostanie

głośna próba syren alarmowych
i nadany zostanie komunikat:

 

- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syren trwający 3 min.

- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.