Głośna próba syren alarmowych

W dniu 28 września 2017 r. (czwartek) w godzinach 12.00 – 12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syren trwający 3 min.

- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.

Burmistrz Kargowej

/-Jerzy Fabiś/