Forum Liderów Senioralnych Kargowa 2021 pod Patronatem Honorowym Burmistrza Kargowej

16 czerwca br. w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej odbyła się konferencja pn.: ,,Forum Liderów Senioralnych’ Kargowa 2021”, której otwarcia dokonał Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Pokorski.

Wśród zaszczytnych gości byli: Starosta Powiatu Zielonogórskiego Krzysztof Romankiewicz, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Prof. Zdzisław Wołk, Prof. dr hab. Bogumiła Burda, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Jakub Piosik, Przewodnicząca Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów Urszula Chudak.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wskazanie nowych obszarów aktywności, które spowodowała sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie. Dyskusja skupiła się nad nurtującymi środowisko seniorów aktualnymi problemami związanymi z profilaktyką zdrowotną i programami pro-zdrowotnymi oraz możliwością zdobywania wiedzy i umiejętności.

Poruszone zagadnienia wyłonione zostały z wcześniej opublikowanej ankiety. Wyniki badania zostały przedstawione i omówione podczas Forum, następnie zostaną opublikowane w raporcie, który będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym. Raport posłuży do przygotowania propozycji działań dla środowisk seniorskich w okresie po pandemii przez organy odpowiedzialne za politykę senioralną w naszym województwie. Na zakończenie forum miłym akcentem był krótki koncert w wykonaniu zespołu  "Kargowiacy".

W konferencji udział wzięły lubuskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, Lubuska Społeczna Rada Seniorów, Lubuski Sejmik Seniorów, Stowarzyszenie Regionu Kozła, Dzienny Dom ,,Senior+” w Kargowej, Klub Seniora w Kargowej, Związek Emerytów i Rencistów w Kargowej, Stowarzyszenie Serce Kargowej, radni Rady Miejskiej w Kargowej oraz sołtysi Gminy Kargowa. W sumie w Forum wzięło udział 13 organizacji (w tym 7 Uniwersytetów Trzeciego Wieku).

Organizatorami Forum Liderów Senioralnych Kargowa 2021 r. było Gminne Centrum Kultury w Kargowej we współpracy z Kargowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Seniora, Dziennym Domem ,,Senior +” w Kargowej, Związkiem Emerytów i Rencistów w Kargowej, Stowarzyszeniem Serce Kargowej.

Patronat Honorowy objął Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś.