Elektrofiltry - technika przeciw dymiącym kominom

Okres sezonu grzewczego i dymiące kominy, szczególnie w aglomeracjach i na osiedlach domków jednorodzinnych są zmorą mieszkańców. Często niesłusznie przypisujemy naszym sąsiadom spalanie w piecach tworzyw sztucznych, plastików, opakowań z folii i innych potencjalnych źródeł szkodliwych związków, które wraz z dymem unoszą się do atmosfery, tworząc w konsekwencji smog. Jednak najczęstszą przyczyną dymiących kominów jest zbyt niska temperatura spalania opału w piecu bądź kotle grzewczym, szczególnie węgla i miału o niskiej jakości. Również podczas rozpalania pieca czy kotła dymienie jest intensywniejsze.

Czym wobec tego jest dym? Dym jest  układem koloidalnym, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest gaz, a cząstki koloidalne są cząstkami stałymi. Zatem dym jest zawiesiną bardzo drobnych cząstek stałych w gazie.

Usunięcie zawiesiny jest dość proste, chociaż nie tanie. Za pomocą techniki możemy sprawić, że dym stanie się niewidzialny. Co nie oznacza, że nieszkodliwy. Ludzie wrażliwi i zapobiegliwi, dbający o swoje zdrowie zakładają na twarz różnego rodzaju maseczki, a więc chronią się głównie przed wdychaniem zawiesiny ciała stałego w powietrzu. Unikają w ten sposób osadzania cząsteczek stałych w drogach oddechowych i oskrzelach.

Jeden z naszych mieszkańców, zamierzając wyeliminować dymienie z komina postanowił zainwestować w tzw. elektrofiltr, posadawiając urządzenie na kominie swojego piętrowego domu w śródmieściu Kargowej. Układ wspomagany elektrodą jonizującą automatycznie oczyszcza dym, powodując 95 % usunięcie stałych zanieczyszczeń. Faktycznie, nawet po dorzuceniu węgla do kotła trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć aby zobaczyć dym czyli efekt wyeliminowania dymu został spełniony. Trzeba dodać, że nasz racjonalizator posiada nowy, ekologiczny kocioł wraz z zasobnikiem, a do ogrzewania używa opału – „Ekogroszek”. Pomimo zastosowania nowego, współczesnego kotła i bardzo dobrego opału przed zamontowaniem urządzenia  dym z komina się unosił. Powstaje pytanie, czy inwestować w nowe ekologiczne kotły, czy być może w elektrofiltry, które nie są tanie? Nasi mieszkańcy pytają, czy gmina wprowadzi dotacje do zakupu nowych kotłów grzewczych? Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze udziela wsparcia w formie pożyczek dla osób fizycznych, zamierzających dokonać wymiany kotła grzewczego. Powyżej przedstawione doświadczenie dowodzi, że często sama wymiana kotła niewiele poprawi czystość powietrza. Niewątpliwie warto inwestować w kotły na paliwo gazowe pod warunkiem dobrej izolacji termicznej budynku.

Kargowa położona jest na zasobnych złożach gazu ziemnego, w ilości 4,5 mld m3. Podczas wizyty Prezydenta RP burmistrz poprosił gościa o pomoc w przyspieszeniu działań, zmierzających podjęcie inwestycji na terenie naszej gminy.