Dzienny Dom "Senior+"

W dniu 2 stycznia 2018 roku rozpoczął swoją działalność Dzienny Dom „Senior+” w Kargowej.

Na utworzenie i wyposażenie placówki Gmina otrzymała dotację w wysokości 296 000 zł z  Programu Wieloletniego ”Senior+” na lata 2015-2020  Edycja 2017, a  kwotę  74 000 zł dołożono ze środków własnych gminy.

Celem utworzenia DDS+ jest zapewnienie przez 8 godzin dziennie wsparcia minimum 15 seniorom w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Oferta skierowana do seniorów obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Na potrzeby utworzenia DDS+ przeznaczono dwie kondygnacje w części Gminnego Centrum Kultury o łącznej  powierzchni użytkowej ok.240 m2, z których wygospodarowano  pomieszczenie ogólnodostępne, do aktywności ruchowej, kuchnię, pomieszczenie klubowe, pokój do odpoczynku, pokój zabiegowo- pielęgniarski, szatnia, łazienka, toalety. Wszystkie pomieszczenia są odnowione i ładnie urządzone .

W powitaniu  Seniorów uczestniczył Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska oraz Administrator DDS+  Sabina Kokocińska .

Pierwsze spotkanie przy porannej kawie przebiegło w miłej, domowej atmosferze .

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2017.