Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2019/2020 do grupy przedszkolnej w Smolnie Wielkim oraz do oddziałów przedszkolnych w Kargowej dla dzieci 6-letnich.

Od dnia 14.05.2019 r. elektroniczny Wniosek o przyjęcie kandydata można wypełnić wchodząc na stronę przedszkole.kargowa.pl, zakładka Moduł Naboru, a następnie wydrukować go, podpisać i wraz z załącznikami dostarczyć do placówki do 17.05.2019 r.

Wnioski można także otrzymać w przedszkolu lub szkole.