Dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej pełnione w miesiącu marcu w Urzędzie Miejskim w Kargowej

Ustalono dyżury członków komisji na m-c marzec:

  • 09.03. 2011 – J. Jaworska, A. Wierzbińska (pokój nr 7)
  • 16.03. 2011 – J. Gąsiorowski, T. Pogańska (pokój nr 3)
  • 23.03.2011 – R. Gasztyk, B. Pajcz (pokój nr 7)
  • 30.03.2011 – D. Szajer, J. Jaszczak (pokój nr 7)

Informacja:
68 3525131 w. 31 to numer telefonu informacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej pod który możesz zadzwonić w każdą środę miesiąca od godziny 16.00 do godziny 17.00.