Dożynki Gminne Obra Dolna 20 sierpnia 2017

Rolnicy, mieszkańcy i władze gminy podziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek Gminnych, które obchodzono w tym roku w Obrze Dolnej. Były to pierwsze dożynki w tej wsi od 1945 r. Uroczystości dożynkowe tradycyjnie rozpoczął barwny i wesoły korowód. Po zakończeniu korowodu odbyła się Msza Święta polowa koncelebrowana przez  Proboszcza Parafii pw. św. Wojciecha w Kargowej Ks. Kanonika Marka Pietkiewicza oraz Proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim Księdza Ryszarda Marczyka, podczas której poświęcono dożynkowy chleb oraz wieńce. Po eucharystii podczas obrzędu dożynkowego starostowie dożynek Pani Otylia Przybyła z Obry Dolnej oraz Pan Roman Duda ze Starego Jaromierza przekazali bochen chleba z tegorocznych zbiorów na ręce gospodarza gminy Burmistrza Jerzego Fabisia. Burmistrz Kargowej, starostowie dożynek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak, księża, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Sołtys Obry Dolnej, a także burmistrz zaprzyjaźnionej, partnerskiej niemieckiej gminy Schulzendorf Markus Mücke oraz burmistrzowie/wójtowie gmin sąsiednich podzielili się chlebem ze wszystkimi uczestnikami dożynek. W uroczystości Święta Plonów udział wzięli również Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Robert Gwidon Makarowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, Waldemar Stępak Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Edmund Prekurat Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, włodarze zaprzyjaźnionych gmin: Ignacy Odważny burmistrz Sulechowa, Izabella Staszak Wójt Trzebiechowa, Jacek Kolesiński Wójt Siedlca przedstawiciele różnych instytucji oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.  Uroczystość uświetniły dwa poczty sztandarowe OSP z Kargowej i Starego Jaromierza.

W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy wygrał wieniec wykonany przez sołectwo Karszyn, który będzie reprezentował gminę Kargowa na Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Świdnicy, natomiast sołectwa: Dąbrówka, Smolno Wielkie, Wojnowo, Obra Dolna, Stary Jaromierz oraz Nowy Jaromierz otrzymały wyróżnienia. Wręczono również dyplomy i wyróżnienia w konkursie „Moja Miejscowość moją małą Ojczyzną”.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą rozpoczęły zespoły śpiewacze, następnie blok animacji dla dzieci, Biesiada Lwowska, koncert zespołu Carmin, a także zabawa taneczna do białego rana, która zakończyła tegoroczne dożynki.

Przygotowanie Dożynek Gminnych w Obrze Dolnej wymagało wiele pracy oraz dobrej organizacji i w tym miejscu Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Waldemar Ligma bardzo dziękują wszystkim sołectwom, które wykonały wieńce dożynkowe i wzięły udział w korowodzie. Szczególne serdeczne podziękowania i słowa uznania należą się sołtysowi Obry Dolnej Panu Michałowi Zielonce oraz wszystkim mieszkańcom tej wsi, a także mieszkańcom Nowego Jaromierza za wkład pracy i zaangażowanie, które włożyli w udekorowanie swoich posesji i organizację święta.