Dobry Start 300+

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie.

Przygotuj odpowiednie dane oraz dokumenty do złożenia wniosku o świadczenie dobry start:

  • dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie dobry start (w tym PESEL),
  • informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
  • orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,
  • numer rachunku bankowego,
  • dowód osobisty,
  • jeśli nie posiadasz Platformy Usług Elektronicznych ZUS również adres email.