Decyzja Wojewody Lubuskiego dotycząca SP ZOZ w Sulechowie - otwarcie szpitala dla wszystkich pacjentów

Informujemy, że od 1 czerwca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów jest już otwarty dla wszystkich pacjentów.

Dla pacjentów covidowych pozostają :

- 4 łózka ginekologiczno – położnicze dla pacjentek z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS CoV –2, w tym 1 łóżko intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej;

-3  łóżka położniczo - ginekologiczne w Oddziale Klinicznym Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa dla pacjentek zakażonych Covid –19;

- 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Covid – 19 (w tym jedno łóżko respiratorowe).

Poniżej przedstawiamy decyzję Wojewody Lubuskiego  BZK – V_ 0031.66.2021.MWIL z dnia 31 maja 2021 r. dotycząca zmniejszenia łóżek covidowych w SP ZOZ W Sulechowie

Do pobrania: