Da-Mi Przewozy Osobowe zlikwidowało kursy autobusów

W ostatnich dniach września dowiedzieliśmy się od naszych mieszkańców a także z informacji umieszczonej w dniu 25.09. br. na stronie  internetowej firmy „Da-Mi  Przewozy Osobowe Zielona Góra”, że  z dniem   01.10.2017 r.   zostają   zawieszone   kursy  na linii   Kargowa - Sulechów. Przewoźnik nie  poinformował nas o swojej decyzji.  

W najtrudniejszej sytuacji znalazła się młodzież ucząca i studiująca, nie mogąc dojechać do szkół, a także  do pracy osoby pracujące w Sulechowie i Zielonej Górze, czy zamierzające udać się do lekarza specjalisty.

Po powzięciu informacji o wycofaniu się przedsiębiorstwa Da-Mi z realizacji przewozów na linii Kargowa - Sulechów burmistrz podjął interwencję u właściciela Pana Władysława Dąbskiego. Jak argumentuje właściciel firmy kursy na linii Sulechów - Kargowa są ekonomicznie nieopłacalne,  z powodu  zbyt małej liczby  podróżnych, szczególnie uczniów i studentów, co jest spowodowane niżem demograficznym. Liczba wykupionych biletów miesięcznych od kilku lat systematycznie się zmniejszała. Jak twierdzi właściciel firmy, od dłuższego czasu linia ta przynosiła przedsiębiorstwu straty.

Da-Mi zobowiązuje się ponownie uruchomić kursy pod warunkiem, że Gmina Kargowa dopłaci do kursów autobusów. Właściciel zaproponował partycypacje gminy w kosztach obsługi linii w wysokości  15 000 zł - miesięcznie. Dla naszego budżetu to kwota bardzo duża i nie do przyjęcia.  

Ponadto burmistrz rozmawiał z innymi przewoźnikami, jednakże nie są oni w ogóle zainteresowani obsługą pasażerów na linii Sulechów – Kargowa.

Po wielu rozmowach burmistrza Jerzego Fabisia PKS Zielona Góra zdecydował się obsługiwać naszą linię. Będzie czynić rozpoznanie, co do potrzeb wprowadzenia dodatkowego autobusu, bądź zwiększenia pojemności już kursujących pojazdów.

W tym miejscu prosimy naszych mieszkańców o informację, czy liczba miejsc w pojeździe obsługującym linie jest wystarczająca oraz czy rozkład jazdy jest dopasowany do potrzeb pasażerów.

W najbliższy poniedziałek będą kontynuowane w ratuszu rozmowy burmistrza z Prezesem PKS Zielona Góra.