Czy utrzymamy nazwę ulicy 27 Stycznia?

W dalszym ciągu podejmujemy działania w kwestii pozostawienia nazwy ulicy 27 Stycznia.

24.10.2017 r. zostały wysłane w tej sprawie pisma do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura W Gorzowie Wlkp. oraz do Pana Wojewody Lubuskiego.

W załączeniu treść pisma.

 

Do pobrania: