Ciąg dalszy walki o fotoradar

Poniżej prezentujemy pismo wysłane w dniu wczorajszym do Dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym – Marka Konkolewskiego oraz wcześniejszą odpowiedź Delegatury Północno-Zachodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego