Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych Gminy Kargowa w 2011 roku.