Budżet Obywatelski na 2020 rok - wybrane zadania

Konsultacje nad zadaniami do Budżetu Obywatelskiego VII edycji zakończone. Ilość głosujących wynosiła 493 osoby. Zgłoszone pomysły mieszkańców zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Kargowa na 2020 rok.

W tym roku mieszkańcy zdecydowali, że w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane wszystkie zgłoszone zadania. Każdy projekt uzyskał minimalną liczbę głosów tj. 30 i koszt związany z ich realizacją nie przekroczy łącznie kwoty 150 tys. złotych przeznaczonej na 2020 rok. 

Poniżej prezentujemy tabelę informującą o przyznanej punktacji dla zgłoszonych wniosków.
 

WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU i UZYSKANA PUNKTACJA 

Lp.


 

Nazwa zadania


Orientacyjny

koszt zadania


Ilość  uzyskanych punktów

 


Zadanie przyjęte do realizacji


1.

 


Doposażenie sprzętowe jednostki OSP Kargowa oraz zakup i ułożenie polbruku przy nowym garażu.


50 000 zł


293


Zadanie przyjęte do realizacji


2.

 


Budowa i wykonanie dalszej części chodnika w Starym Jaromierzu.


65 000 zł


102


Zadanie przyjęte do realizacji


3.


Zakup 4 rowerów dla szkoły podstawowej w Kargowej do nauki na kartę rowerową


6 000 zł


92


Zadanie przyjęte do realizacji